Γιατί έρχονται φθηνότερα τα ξένα αγροτικά προϊόντα