Η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών - Τυποποιητών - Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ), ιδρύθηκε το 1970 με νομική μορφή Ν.Π.Ι.Δ.

Είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με στόχο του την εξυπηρέτηση και προστασία των συμφερόντων της μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας (διακίνηση / εξαγωγή) των ελληνικών ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς, έχοντας γνώση του χαρακτηρισμού της ως "Εθνικό Προϊόν".

Παράλληλα η Ένωση φροντίζει να εκπροσωπεί τα μέλη της σε όλες τις αρχές, και τους οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις τρίτες χώρες.

Οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, εντείνουν τον ανταγωνισμό ομοειδών προϊόντων καθώς οι τιμές αυτών καθορίζονται – επηρεάζονται από τις διεθνείς αγορές.

Σε ότι αφορά στην εμπορεία (διακίνηση / εξαγωγή) των επιτραπέζιων ελιών, ο ρόλος της Ένωσης γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός καθώς μόνο ενωμένοι οι Έλληνες μεταποιητές – τυποποιητές μπορούν να αντιμετωπίσουν συνολικά τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται στις διεθνείς αγορές.

Τα μέλη της ΠΕΜΕΤΕ εκπροσωπούν σήμερα πλέον του 95% των ελληνικών εξαγωγών επιτραπέζιων ελιών.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΠΕΜΕΤΕ;

Η ΠΕΜΕΤΕ φροντίζει να εκπροσωπεί τα μέλη της σε όλες τις αρχές, και τους οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις τρίτες χώρες.

Η ΠΕΜΕΤΕ
έχει αναλάβει...

4

Εθνικά
προγράμματα


2

Ευρωπαϊκά προγράμματα


5

Προγράμματα για τρίτες χώρες