Προγράμματα

Τρέχοντα προγράμματα

Μέλη της μπορούν να γίνουν οι επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την μεταποίηση, τυποποίηση και διακίνηση ή / και εξαγωγή επιτραπέζιων ελιών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγάπη για το προϊόν, η πίστη στους σκοπούς της ΠΕΜΕΤΕ, και η διάθεση για προσφορά προσωπικής εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της Ένωσης.

Παλαιότερα προγράμματα