ΠΕΜΕΤΕ

Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών – Τυποποιητών- Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών

Αγίου Κωνσταντίνου 12, 104 31, Αθήνα

(+30) 210 5201576
(+30) 210 5201577
info@pemete.gr