Οι ελιές στην κουζίνα μας!

στείλτε τη δική σας συνταγή

Σε ότι αφορά στην εμπορική διακίνηση των επιτραπέζιων ελιών,
ο ρόλος της Ένωσης γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός
καθώς μόνο ενωμένοι οι Έλληνες μεταποιητές.