Οι ποικιλίες
σε αριθμούς

95

χιλιάδες τόνοι


Ελιά Χαλκιδικής

70

χιλιάδες τόνοι


Ελιά Καλαμάτας

60

χιλιάδες τόνοι


Κονσερβολιά