Εθνικό Taste Panel: «εργαλείο» ποιοτικής διαφοροποίησης

Η πίεση που δέχονται οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις επιτραπέζιων ελιών στις τρέχουσες εμπορικές συνθήκες (αυξανόμενος ανταγωνισμός από τρίτες χώρες, κ.α.), καθιστά σημαντική την οργανοληπτική αξιολόγηση του τελικού προϊόντος (όχι της ποικιλίας) και των βασικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν την ποιότητα και την ασφάλειά του.

Στην επιτυχία του εγχειρήματος και της δημιουργίας για πρώτη φορά στη χώρα, εθνικού Taste Panel συντέλεσε καθοριστικά η συνδρομή εξειδικευμένων συνεργατών και πιο συγκεκριμένα του Επίκουρου Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ευστάθιου Πανάγου και του εθνικού Panel leader κ. Κωνσταντίνου Τερτιβανίδη.

Test room & ομάδα γευσιγνωστών

Συστάθηκε, για πρώτη φορά, ομάδα γευσιγνωστών της ΠΕΜΕΤΕ για την επιτραπέζια ελιά σύμφωνα με τη Μέθοδο του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου COI/OT/MO [No 1/Rev.2-2011 ‘Sensory analysis of table olives’]

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την καθοδήγηση εξειδικευμένων συνεργατών και γνώμονα τη βαθιά γνώση των ευρύτερων παραμέτρων που συναποτελούν την επιτραπέζια ελιά με στόχο την ποιοτική κατάταξη της.

Δημιουργήθηκε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο γευσιγνωσίας (test room) στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ”, με άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό και μη προσωπικό, διαθέσιμο σε δημόσιο φορέα (βραχυπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα) για τις ανάγκες του κλάδου (ανεξαρτήτως εάν είναι μέλη ή όχι της ΠΕΜΕΤΕ).

Δράση εθνικής σημασίας

Ο στρατηγικός χαρακτήρας της δράσης τεκμηριώνεται από δύο βασικά στοιχεία:
1. Αφορά ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα εξαγωγικού προσανατολισμού.
2. Η ανάπτυξη της μεθόδου με εκπαιδευμένο προσωπικό και γευσιγνώστες σε κατάλληλο χώρο αποτελεί εθνική παρακαταθήκη για όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με την επιτραπέζια ελιά (πχ. αγρότες, μεταποιητές, εμπόρους, εξαγωγείς, καταναλωτές).

Σε μια δύσκολη για τη χώρα περίοδο, μέσα από τη χρηματοδότηση και στήριξη ενός ιδιωτικού τομέα υλοποιήθηκε ένας εθνικός στόχος που είναι η ανάπτυξη της οργανοληπτικής μεθόδου για την επιτραπέζια ελιά. Πολύ περισσότερο δε, όταν ο διεθνής ανταγωνισμός σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εθνικούς panel leaders ήδη αναπτύσσουν τη μέθοδο.

Ολοκληρωμένη οργανοληπτική αξιολόγηση

  • Γενικό βασικό λεξιλόγιο για την αισθητήρια ανάλυση (sensory analysis)
    Ειδικό λεξιλόγιο για την επιτραπέζια ελιά (θετικές -αρνητικές οργανοληπτικές ιδιότητες)
  • Περιγραφή αίθουσας δοκιμών
  • Περιγραφή εξοπλισμού για τη διενέργεια της οργανοληπτικής αξιολόγησης
  • Κριτήρια επιλογής δοκιμαστών
  • Μεθοδολογία (καθήκοντα υπευθύνου ομάδας δοκιμαστών, συνθήκες δομής, διαδικασία κατά την οργανοληπτική εκτίμηση)
  • Χρήση του φύλλου αξιολόγησης από τον δοκιμαστή
  • Ανάλυση των δεδομένων
  • Ταξινόμηση επιτραπέζιας ελιάς