«Ελιά Καλαμών: με το βλέμμα στο μέλλον», Γύθειο Λακωνίας, 12/11/2022