ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΔΟΕΠΕΛ