Δελτία Τύπου

November 5, 2017

Γιατί έρχονται φθηνότερα τα ξένα αγροτικά προϊόντα

Τις δυσμενείς επιπτώσεις της υπερφορολόγησης στην ελληνική οικονομία καταγράφει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), αναδεικνύοντας το φαινόμενο της «μαύρης» ή «γκρίζας» οικονομίας.
October 22, 2020

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών 2020

September 15, 2022

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών 2022

September 15, 2022

Εκλογή νέου Δ.Σ. 2022